tipsy-toes

Hemland: England
Ursprungsland: Tibet

BAKGRUND
Folk tenderar att blanda ihop shih tzu med lhasa apso men det finns några mycket tydliga skillnader. Shih tzu kommer ursprungligen från Tibet men det är i Kina den utvecklades där hundar som denna levde i de kejserliga palatsen. Då Kina blev republik 1912 kom några av rasens företrädare till västerlandet även om den första noterade importen till Storbritannien inte skedde förrän 1931. Shih tzu erkändes som en egen ras skild från övriga orientaliska raser 1934 och registrerades som egen ras hos engelska kennelklubben 1940 med rätt att erövra certifikat från och med 1949. Rasens krysantemum- liknande utseende i huvudet är mycket tilltalande och åstadkoms av det uppåtväxande håret på nosryggen.

HELHETSINTRYCK
Shih tzu är en stadigt byggd hund, rikligt bepälsad, men utan överdrift, med tydligt stolt hållning och ett krysantemumliknande ansikte

HUVUD
Huvudet skall vara brett och runt, med ögonen placerade brett isär. Det skall vara försett med ymnig päls och ha välutvecklade mustascher och rikligt med päls på kinderna. Håret på nospartiet skall växa uppåt och ge huvudet ett tydligt krysantemumliknande utseende. Pälsen får inte störa hundens möjlighet att se.

ÖGON
Ögonen skall vara placerade brett isär. De skall vara stora, mörka och runda, men inte utstående. Uttrycket skall vara vänligt. Hos leverfärgade hundar eller hundar med leverfärgade tecken är ljusare ögon tillåtna. Ögonvitorna får inte synas.

ÖRON
Öronen skall vara stora och långa, samt bäras hängande, ansatta något nedanför hjässans högsta punkt och så rikligt hårklädda att de ser ut att blanda sig med håret på halsen.

BETT
Bred käke, med ett lätt underbett eller tångbett. Läpparna väl tillslutna.

HALS
Halsen skall vara välproportionerad och vackert välvd, av tillräcklig längd för att bära huvudet stolt.

KROPP
Avståndet mellan manken och svansroten skall vara större än mankhöjden. Bröstkorgen bred och djup. Strama, väl tillbakalagda skuldror. Rak rygg.

FRAMBEN
Frambenen skall vara korta med god benstomme och ha väl utvecklade muskulatur. De skall var så raka som möjligt med hänsyn till den breda och väl nedsänkta bröstkorgen.

BAKBEN
Bakbenen skall vara korta med god benstomme och ha väl utvecklad muskulatur. De skall bakifrån sett vara parallella. Låren skall vara rundade och muskulösa. Genom sin hårrikedom verkar benen kraftiga.

TASSAR
Tassarna skall vara runda och fasta med tjocka trampdynor. De skall tack vare hårrikedom verka stora.

SVANS
Svansen skall vara högt ansatt, glatt buren i en båge över ryggen samt rikligt hårbeklädd. Den skall bäras i ungefärlig jämnhöjd med huvudet för att ge en balanserad överlinje.

RÖRELSER
Rörelserna skall vara stolta och flytande. Frambenen skall sträckas väl framåt. Bakbenen skall ha ett kraftigt påskjut, varvid hela trampdynan skall synas.

PÄLS
Pälsen skall vara lång och tät med god underull. Den får vara lätt vågig men inte lockig. Håret på huvudet bör sättas upp i en tofs.

FÄRG
Alla färger tillåtna. Hos flerfärgade hundar är vit bläs i pannan och vit svansspets mycket önskvärd.

MANKHÖJD
Mankhöjden får ej överstiga 27 cm.

VIKT
4,5-8 kg, idealvikt 4,5-7,5 kg. Typ och raskaraktär är av största betydelse och får under inga omständigheter offras för enbart storlek.

FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.


• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.


Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

KC 1986
FCI 208c
SVENSKA KENNELKLUBBEN 1990-10-31 e. ä.

KOMMENTAR TILL STANDARD FÖR SHIH-TZU

HELHETSINTRYCK
Redan vid det första intrycket skall den rektangulära formen framgå.

HUVUD
Huvudets storlek skall vara i proportion med hunden. Det krysantemumliknande utseendet framträder endast hos valpar. Pannan skall vara hög, bred och väl välvd för att få det markerade stopet. Utöver vid leverfärg förekommer ljusare pigmentering på pastellfärgade hundar, vilket ät tillåtet. I nospartiets pigmentering ingår ögonrand och läppar, pigmenteringen skall vara obruten.

ÖGON
Små, tättsittande eller mandelformade ögon är liksom en stirrig blick otypisk. Ljusare ögon tillåts även på pastellfärgade hundar.

ÖRON
Öronen får inte vara för högt ansatta, utan skall bidra till huvudets runda form.

BETT
Tandformeln skrivs: 2 x 3142 överkäke / 3143 underkäke = 42 tänder. Det är mycket viktigt med en bred underkäke som ger god plats för framtänderna, som inte får synas. Avsaknad av en eller flera hörntänder är diskvalificerande. Det är även viktigt med en god hakmarkering, därför är ett lätt underbett (omvänt saxbett) att föredra framför ett tångbett.

HALS
Det är viktigt att halsens längd balanserar svansens höjd för att ge den korrekta silhuetten.

KROPP
Avståndet mellan manken och bröstkorgens undersida skall utgöra mer än halva mankhöjden. En kort bröstkorg är ej önskvärd. Korta och felformade bröstkorgar skall observeras. Ländpartiet skall stå i proportion till bröstkorgens längd och bör inte vara för kort.

FRAM- OCH BAKBEN
Benen får inte bli så korta att de typiska rörelserna går förlorade. Överarm och skuldra skall vara lika långa. Armbågarna skall ligga fast intill kroppen.

TASSAR
Fem fullt utvecklade tår på fram- och baktassar kan förekomma och är tillåtet. Tassarna skall vara riktade rakt framåt.

SVANS
Lågt ansatt, platt på ryggen liggande eller vid sidan rullad svans är ej önskvärd.

RÖRELSER
Avvikelser från de för Shih-Tzun typiska rörelserna är ofta beroende på felaktig koppling mellan bålens olika delar eller på felaktiga vinklar.

PÄLS
Shih-Tzun skall ha dubbel päls. Pälsens struktur skall vara sådan att det klart framgår vad som är täckhår och vad som är underull.

FÄRG
Alla färger är tillåtna, med eller utan vita tecken. Lever- och pastellfärgade hundar tillåts ha ljusare pigmentering och ögonfärg.