tipsy-toes

Medlem
Medlem i Specialklubben för Shih-Tzu

Medlem
SKK

Medlem
SKK

Medlem

Välkommen till oss

 Här lever ett gäng glada, aktiva shihtzuer, som strålar
i både typ & temperament!

 

Foto Lars Svensson


Lena Rehn
Norra Röseredsvägen 14
424 38 Agnesberg
Mobil 0734 03 23 28
tipsy-toes

Therése Gustafsson
Fjällnejlikan 3
424 48 Angered
Mobil 0761 95 89 37
tipsy-toes

Senaste Nytt!

Uppdaterat: Nyheter 2016, Nytt "OM OSS",
Nytt om Valpar, Ny Tikvalp "Polly".


www.tipsy-toes.se


© Allt material (text, bild, grafiska element) för www.tipsy-toes.se är copyright upphovsmannen och Tipsy-Toe's.
Det material som fritt får laddas ned får ej ändras eller bearbetas och det ska tydligt framgå vem som är upphovsman.